02/03/2010

Công văn triển khai treo băng ron, khẩu hiệu tuyên truyền Tháng TN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP.PHAN THIẾT
BCH PHƯỜNG MŨI NÉ.
*** Mũi Né, ngày 02 tháng 03 năm 2010.
Số: 02-CV/ĐTN
“V/v triển khai treo băng ron, khẩu hiệu
tuyên truyền thángTN năm 2010”

Kính gởi: Các Chi đoàn trực thuộc.

- Thực hiện theo kế hoạch số 86-KH/ĐTN của thành Phan Thiết về việc triển khai các hoạt động tháng TN năm 2010.
- Căn cứ kết quả cuộc họp giao ban của Đoàn phường Mũi Né ngày 26/02/2010.
- Làm cơ sở để đánh giá, xếp loại hoạt động cuối tháng và các danh hiệu cuối năm.
Nay BTV Đoàn phường Mũi Né đề nghị các Chi đoàn triển khai thực hiện treo một số băng ron, khẩu hiệu tuyên truyền nội dung cụ thể như sau:

1. Nội Dung:

- Chi đoàn trường tiểu học Mũi Né 1 treo khẩu hiệu tuyên truyền:
“Tuổi trẻ P. Mũi Né xung kích, tình nguyện giữ gìn trật tự an toàn giao thông”

- Chi đoàn trường tiểu học Mũi Né 3 treo khẩu hiệu tuyên truyền:
“Thanh niên Mũi Né tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”

- Chi đoàn trường tiểu học Mũi Né 4 và chi đoàn KP. Long Sơn phối hợp treo khẩu hiệu tuyên truyền:
“Tuổi trẻ Mũi Né đoàn kết – sáng tạo, xung kích – tình nguyện xây dựng và bảo vệ tổ quốc”

- Chi đoàn khu phố 6 treo khẩu hiệu tuyên truyền:
“Tháng thanh niên – Tuổi trẻ hành động vì cộng đồng”
2. Thời gian thực hiện từ ngày 01/03 đến hết ngày 31/03/2010.

Đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực chào mừng 79 năm thành lập Đoàn và hưởng ứng “Tháng thanh niên năm 2010”. BTV Đoàn phường Mũi Né đề nghị các Chi đoàn tham mưu với Chi bộ, BGH tạo điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện đạt kết quả tốt.

Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắt đề nghị liên hệ với thường trực Đoàn phường để tháo gở.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ
(đã ký)
Phạm Hồng Kiệt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét